Послуги
Оцінка пенсійних зобов’язань згідно з МСФЗ (IAS) 19 «Виплати працівникам» tab_img
Резерви з рекультивації: оцінка зобов’язань з виведення об’єктів із експлуатації у відповідності до МСФЗ (IAS) 37 tab_img
Машинний аналіз даних та прогнозування tab_img
Види страхування інші, ніж страхування життя (non-life insurance) tab_img
Страхування життя (life insurance) tab_img
Послуги

Оцінка пенсійних зобов’язань перед працівниками відповідно до МСФЗ (IAS) 19 та GAAP

Ми виконуємо актуарні розрахунки відповідно до МСФЗ з 2004 року. Наша компанія оцінює зобов’язання підприємств перед трудовим колективом та надає консультаційні послуги для якісного управління довгостроковими соціальними програмами.

Спеціалісти Консорис Консалтинг розробили модель розрахунку зобов’язань, яка довела життєздатність та була схвалена провідними аудиторськими компаніями. Це підтверджує портфель з 250 клієнтів: національних і міжнародних компаній та їхніх підрозділів.

Допомога у виконанні вимог МСФЗ (IAS) 19

Грамотне використання міжнародних стандартів фінансової звітності надає підприємству доступ до закордонних ринків капіталу, підтверджує прозорість ведення бізнесу, підвищує довіру іноземних партнерів та інвесторів. 15-річна практика спеціалістів Консорис Консалтинг підтверджує ефективність залучення професійних актуаріїв.

Ми проводимо всебічну оцінку довгострокових зобов’язань, які виникають через вимоги законодавства, власні програми підприємств та колективні договори. Для незалежної оцінки ми використовуємо цілий ряд методик, враховуємо статистичну інформацію з різних джерел, умови розвитку ринку та інвестиційний клімат. Постійно відслідковуємо тенденції, нововведення в законодавстві, зміни в міжнародних стандартах бухгалтерського обліку.

Оздоровлення економіки підприємства та оптимізація зобов’язань

Наші розрахунки допомагають у зниженні ризиків, завищених зобов’язань, регулюванні розмірів виплат та сприяють успішному проходженню аудиту. Ми виступаємо як консультанти з МСФЗ та страхуємо від надмірного фінансового навантаження при формуванні соціальних програм та виконанні вимог колективних договорів.

Стандартний пакет послуг

 • Вивчення умов корпоративних пенсійних програм і соціальної допомоги.
 • Узгодження та формування основних актуарних припущень, враховуючи дані компанії щодо динаміки демографічних і фінансових змінних, а також прогнозів компанії на найближчі роки та довгострокових прогнозів макропоказників авторитетних міжнародних агентств, актуальних на дату оцінки.
 • Розрахунок пенсійних зобов’язань відповідно до МСФЗ та до національного законодавства, формування списку претендентів на отримання виплат.
 • Розробка методів оцінки зобов’язань згідно зі стандартами.
 • Побудова математичної моделі майбутніх витрат на виплати працівникам відповідно до МСФЗ (IAS) 19 з урахуванням різних демографічних, соціальних і фінансових факторів.
 • Проведення всебічного аналізу даних щодо співробітників для класифікації та формулювання умов довгострокових планів, резервування коштів для виплат і коректного відображення у фінансовій звітності компанії.
 • Надання звіту з детальними результатами оцінки зобов’язань, величин, які визнаються у звіті про фінансові результати та які враховуються в іншому сукупному доході.
 • Аналіз чутливості зобов’язань до зміни основних актуарних припущень.
 • Визначення впливу основних фінансових, демографічних факторів, коригувань на основі набутого досвіду (experience adjustment) на розміри переоцінки зобов’язань.
 • Консультування з питань відображення результатів оцінок у бухгалтерській звітності.

Набір послуг може варіюватися залежно від потреб замовника.

Додаткові послуги для замовників

Також для наших клієнтів ми надаємо пенсійні консультації та розробляємо індивідуальні плани, які містять:

 • Оцінку очікуваних і запланованих змін у формулюванні зобов’язань та їхній вплив на фінансові результати компанії в майбутньому.
 • Консультації щодо можливих альтернативних формулювань пенсійних планів для досягнення необхідних фінансових показників та моделювання грошових потоків.

Ми надаємо допомогу в проектах по аудиту та деталізуємо результати актуарних оцінок відповідно до запиту замовника. Це важливо для оцінки реального фінансового стану компанії та ефективного управління ризиками.