Послуги
Оцінка пенсійних зобов’язань згідно з МСФЗ (IAS) 19 «Виплати працівникам» tab_img
Резерви з рекультивації: оцінка зобов’язань з виведення об’єктів із експлуатації у відповідності до МСФЗ (IAS) 37 tab_img
Машинний аналіз даних та прогнозування tab_img
Види страхування інші, ніж страхування життя (non-life insurance) tab_img
Страхування життя (life insurance) tab_img
Послуги

Страхування життя (life insurance)
Тарифи. Резерви. Адекватність. Актуарний звіт

Формування резервів зі страхування життя — важливий елемент платоспроможності будь-якої страхової компанії. Тому для правильної оцінки залучаються лише сертифіковані спеціалісти в сфері актуарних розрахунків.

Ми формуємо повний пакет послуг з підготовки документів на отримання ліцензії за видом страхування: економічне обґрунтування, правила страхування, тарифи та їхнє підписання.

Наші спеціалісти мають досвід розрахунку усіх необхідних видів технічних резервів відповідно до вимог МСФЗ та національних регуляторів. Зокрема, такі роботи містять в собі:

Стандартний пакет послуг

 • Розрахунок математичних резервів на основі методологічних документів замовника (Положення з формування резервів) відповідно до вимог МСФЗ 4 та регулятора. При відсутності документів, які описують правила формування резервів та застосовувані методи, — надання допомоги щодо їхньої розробки.
 • Оцінка достатності страхових резервів згідно з методами, які відповідають міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ 4) (Liability Adequacy Test, LAT).
 • Стрес-тестування страхових зобов’язань, в тому числі відповідно до вимог регуляторів країни замовника.
 • Формування щорічного актуарного звіту відповідно до вимог регулятора (візує сертифікований актуарій).
 • Консалтингова підтримка при проходженні аудиту компанії до повного узгодження отриманих результатів.
 • Надання консультацій / підтверджень відповідності розрахунків резервів до Правил страхування та Положення з формування резервів під час аудиторської перевірки.

Набір послуг може варіюватися залежно від потреб замовника.

Додатково до технічної частини робіт ми надаємо страховикам консультації, без яких послуга в сфері страхування та управління ризиками не може вважатися комплексною.

Консультаційні послуги:

 • Аналіз внутрішніх положень / правил / методик з формування страхових резервів.
 • Консультування з модернізації ведення статистичного обліку, його адаптації з метою забезпечення можливості якнайповнішого використання та аналізу.
 • Аналіз діяльності компанії з метою найбільш якісного вибору методів для розрахунку резервів.
 • Узгодження припущень, що відповідають специфіці роботи компанії.
 • Випуск звіту, який містить методологію розрахунку, застосовувані методи, результати (розкриття інформації відповідно до МСФЗ або до національних стандартів, за замовленням компанії), рекомендації та іншу інформацію, яка необхідна замовнику.
 • Розробка та запровадження стратегії управління ризиками, надання пакета документів для реалізації системи управління ризиками.
 • Супровід: консалтинг, рекомендації, коригування в режимі он-лайн.

Також ми надаємо послуги в сфері тарифоутворення, а саме:

 • Розробка нових та вдосконалення нинішніх продуктів і тарифоутворення з різних видів страхування.
 • Аналіз коректності наявних тарифів.
 • Супровід: консалтинг, рекомендації, коригування в режимі он-лайн.