Послуги
Оцінка пенсійних зобов’язань згідно з МСФЗ (IAS) 19 «Виплати працівникам» tab_img
Резерви з рекультивації: оцінка зобов’язань з виведення об’єктів із експлуатації у відповідності до МСФЗ (IAS) 37 tab_img
Машинний аналіз даних та прогнозування tab_img
Види страхування інші, ніж страхування життя (non-life insurance) tab_img
Страхування життя (life insurance) tab_img
Послуги

Машинний аналіз даних та прогнозування

Все більше промислових та фінансових компаній починають використовувати методи machine learning і data science для виявлення прихованих закономірностей та прогнозування поведінки клієнтів.

Наші розробки успішно реалізовані в страхових організаціях, кредитних спілках та інших фінансових закладах. Сучасні методи аналізу, які використовуються нами, дозволяють повністю використати потенціал накопичених даних.

Новітні методи аналізу даних страховиків дозволяють:

  • Виявити фактори впливу на частоту та розмір страхових збитків і зв’язки між ними.
  • Точніше обирати об’єкти для страхування, визначати їхню вартість та керувати портфелем.
  • Зменшити рівень збитковості та покращити операційні результати.
  • Оптимізувати прибутковість клієнта для бізнесу, ґрунтуючись на довгостроковому прогнозі його поведінки і т.д.

Набір послуг може варіюватися залежно від потреб замовника.

На основі даних банків і кредитних організацій ми створюємо моделі, які допомагають:

  • Оцінити та прогнозувати ризик дефолту (скорингові карти).
  • Виявити та попередити шахрайство.
  • Побудувати оптимальну стратегію стягнення простроченої заборгованості.
  • Розрахувати ціну кредиту з урахуванням усіх витрат і прогнозу майбутніх подій.

Набір послуг може варіюватися залежно від потреб замовника.

Впровадження новітніх методів аналізу даних дозволяє нашим клієнтам покращити ключові показники ефективності та отримати конкурентну перевагу.