Послуги
Оцінка пенсійних зобов’язань згідно з МСФЗ (IAS) 19 «Виплати працівникам» tab_img
Резерви з рекультивації: оцінка зобов’язань з виведення об’єктів із експлуатації у відповідності до МСФЗ (IAS) 37 tab_img
Машинний аналіз даних та прогнозування tab_img
Види страхування інші, ніж страхування життя (non-life insurance) tab_img
Страхування життя (life insurance) tab_img
Послуги

Види страхування інші, ніж страхування життя (non-life insurance)
Тарифи. Резерви. Адекватність. Актуарний звіт

Розрахунок резервів у страхуванні з видів інших, ніж страхування життя потрібен не лише для виконання умов регулятора чи МСФЗ, але й для стабільності роботи компанії. Ми пропонуємо комплексний підхід з розрахунку резервів, потрібних як замовнику, так і місцевому регулятору.

Ми формуємо повний пакет послуг з підготовки документів на отримання ліцензії за видом страхування: економічне обґрунтування, правила страхування, тарифи та їхнє підписання.

Наші спеціалісти мають досвід розрахунку усіх необхідних видів технічних резервів відповідно до вимог МСФЗ та національних регуляторів. Зокрема, такі роботи містять в собі:

Стандартний пакет послуг

 • Розрахунок резерву збитків, які виникли, але не заявлені (incurred but not reported – IBNR) за допомогою методів аналізу розвитку збитків (ланцюговий метод (Chain Ladder), метод Борнхуеттера-Фергюсона (Bornhuetter-Ferguson) та ін.).
 • Оцінка адекватності страхових резервів відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ 4) (Liability Adequacy Test, LAT) та аналіз достатності резерву збитків (Run-off test).
 • Розрахунок резерву незароблених премій (Unearned premium reserve).
 • Стрес-тестування страхових зобов’язань, в тому числі згідно з вимогами регуляторів країни резидентства замовника.
 • Формування щорічного актуарного звіту відповідно до вимог регулятора (візує сертифікований актуарій).
 • Консалтингова підтримка при проходженні аудиту компанії до повного узгодження отриманих результатів.

Набір послуг може варіюватися залежно від потреб замовника.

Додаткові консультаційні послуги:

 • Аналіз внутрішніх положень / правил / методик з формування страхових резервів.
 • Консультування з модернізації ведення статистичного обліку, його адаптації з метою забезпечення можливості якнайповнішого використання та аналізу.
 • Аналіз діяльності компанії з метою найбільш якісного вибору методів для розрахунку резервів.
 • Узгодження припущень, що відповідають специфіці роботи компанії.
 • Випуск звіту, який містить методологію розрахунку, застосовувані методи, результати (розкриття інформації відповідно до МСФЗ або до національних стандартів, за замовленням компанії), рекомендації та іншу інформацію, яка необхідна замовнику.
 • Розробка та запровадження стратегії управління ризиками, надання пакета документів для реалізації системи управління ризиками.

Також ми надаємо послуги в сфері розрахунку тарифів:

 • Розробка нових та вдосконалення нинішніх продуктів і розрахунок тарифів з різних видів страхування.
 • Аналіз коректності наявних тарифів.
 • Супровід: консалтинг, рекомендації, коригування в режимі он-лайн.